Aktualności

Dodano: 2018-08-17 00:19:01 Kategoria: Aktualności

Kurs: Specjalista ds. kadr i wynagrodzeń - 120 h w systemie - popołudniowo / weekendowym

Planujesz zmianę pracy? Chcesz się przekwalifikować? Zajmujesz się kadrami, płacami i chcesz wiedzieć więcej?


Specjalista ds. kadr i wynagrodzeń- 120 h w systemie popołudniowo / weekendowym

Intensywny kurs kadry i płace oferuje w programie między innymi naukę
najpopularniejszych programów takich jak Symfonia oraz Płatnik. Kameralne grupy
do 12-15 osób z wybitną kadrą dydaktyczną (praktycy z US, ZUS, OIP)
pozwolą na efektywne przyswojenie wiedzy. Kurs kadrowo - płacowy jest dostępny
w dwóch trybach nauki: wieczorowym oraz zaocznym.

Cel szkolenia:
Przygotowanie uczestników kursu do pracy na stanowiskach związanych z działami kadr i płac oraz umożliwienie słuchaczom zdobycia praktycznych umiejętności w zakresie sprawnego posługiwania się programami kadrowo-płacowymi. Kurs przygotowany i prowadzony w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

Korzyści dla uczestników:
Szczegółowe zapoznanie z najważniejszymi zagadnieniami pojawiającymi się w relacjach pracodawca – pracownik
Umiejętność praktycznego stosowania przepisów i ich interpretacja w zakresie zagadnień kadrowo-płacowych
Praktyczną wiedzę na temat przepisów prawa pracy i przepisów podatkowych oraz ZUS
Poznanie zagadnień z zakresu sporządzania list płac i prowadzenia dokumentacji pracowniczej
Zapoznanie się z komputerowymi programami do obsługi zagadnień kadrowo-płacowych

Adresaci szkolenia:

Osoby, które chcą zdobyć niezbędną wiedzę do rozpoczęcia pracy w działach kadr i płac,

Osoby pracujące w działach innych, niż kadry i płace, pragnące poznać lub zaktualizować wiedzę z tematyki objętej szkoleniem

Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą i zatrudniające pracowników

Osoby pracujące w działach finansowo – księgowych, które chcą rozszerzyć wiedzę z zakresu obsługi kadrowo-płacowej pracowników

Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie egzamin pisemny potwierdzający posiadane kompetencje i kwalifikacje uczestnika.

Osoba, która uzyskała pozytywny wynik z egzaminu otrzymuje od organizatora zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej (na podstawie wpisu do ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych nr 1002/2016) i § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632). Uczestnik który uzyskał pozytywna ocenę z kursu, otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne, potwierdzające kwalifikacje w obrębie zawodu specjalisty ds. kadr i wynagrodzeń: specjalista ds. kadr - kod zawodu 242307, specjalista ds. wynagrodzeń - 242310. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.04.2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.

Program Kursu


1. Prawo pracy, wybrane przepisy BHP
2. Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne, dodatkowe zobowiązania składkowe FP i FGŚP.
3. Opodatkowanie dochodów osobistych w świetle ustawy o pdof., wyłączenia z ZUS i opodatkowania.
4. Zasady ustalania wynagrodzenia za pracę i umów cywilno -prawnych, praktyczne obliczanie zobowiązań.
5. Ubezpieczenia społeczne, w tym program 'PŁATNIK' – zajęcia praktyczne ITC.
6. System kadrowo – płacowy grup pracowniczych oraz pracowników obcych (min. program Symfonia)

 

Nasi partnerzy

dermedica

creo-concept