Aktualności

Dodano: 2017-07-27 00:11:22 Kategoria: Aktualności

SZKOLENIA -FINANSE PUBLICZNE, RACHUNKOWOŚĆ , Kielce

Szkolenie z planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz ........


Przyjmujemy wstępne zgłoszenia na szkolenie ze zmian wynikających z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Termin: do uzgodnienia - KIELCE

Miejsce szkolenia: ul. Leszczyńska 45, 25-321 Kielce

 Zapisy na sesje 8 godzinne wyłącznie na adres e-mail: thetakielce@wp.pl