CERTYFIKAT JĘZYKOWY I KOMPUTEROWY W ZASIĘGU RĘKI

 

logo_fundusze.png        logo_rp.png       logo_woj_sw.png       logo_ue.png

 

Wartość dofinansowania projektu UE – 203 235,00 zł w tym wkład własny 31 200,00zł  

Projekt „
Certyfikat językowy i komputerowy w zasięgu ręki realizowany jest przez Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr „THETA” w Kielcach na podstawie umowy zawartej przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020. RPSW.08.04.00 Kształcenie ustawiczne osób dorosłych. Poddziałania: RPSW.08.04.02 Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych w obszarze ICT i języków obcych.

Głównym celem projektu jest  podniesienie kompetencji językowych i informatycznych wśród 48 osób (29 kobiet, 19 mężczyzn) w wieku powyżej 25 r ż. Z powiatu skarżyskiego, opatowskiego, ostrowieckiego, koneckiego i kieleckiego, które z własnej inicjatywy wezmą udział w kursie j. angielskiego przygotowującego do certyfikowanego egzaminu TELC A1 i TELC A2 oraz w kursie przygotowującym do certyfikowanego egzaminu potwierdzającego zdobycie kwalifikacji komputerowych ECDL PROFILE DIGCOMP 14.  
Okres realizacji projektu przewidziany jest od stycznia 2019 do 30.06.2020

W ramach projektu uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z następującego wsparcia:


Kurs języka angielskiego na poziomie A1 przygotowujący do egzaminu TELC A1 – 120 godzin 
- REKRUTACJA ZAKOŃCZONA!!!

Kurs języka angielskiego na poziomie A2 przygotowujący do egzaminu TELC A2 – 120 godzin  - REKRUTACJA ZAKOŃCZONA!!!

Kurs ICT przygotowujący do egzaminu ECDL PROFILE DIGCOMP 14 – 120 – godzin - REKRUTACJA ZAKOŃCZONA!!!

Grupa docelowa to 48 osób (29 kobiet, 19 mężczyzn) w wieku powyżej 25 r ż. z powiatu skarżyskiego, opatowskiego, ostrowieckiego, koneckiego i kieleckiego, które z własnej inicjatywy wezmą udział w kursie j. angielskiego przygotowującego do certyfikowanego egzaminu TELC A1 i TELC A2 oraz w kursie przygotowującym do certyfikowanego egzaminu potwierdzającego zdobycie kwalifikacji komputerowych ECDL PROFILE DIGCOMP 14.  


- 20 osób w wieku powyżej 25 r ż. o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem do poziomu ISCED 3 włącznie)

- 28 osób w wieku powyżej 50 roku życia

- 10 osób z niepełnosprawnościami

 Zapraszamy do biura projektu:


Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr THETA
ul. Leszczyńska 45, 25-321 Kielce
E-mail: thetakielce@wp.pl
tel. 792 001 138,     fax 41 301 00 25

 Rekrutacja trwa od 01 stycznia 2019 r. 

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA!!!

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

  logo_fundusze.png       logo_rp.png      logo_woj_sw.png      logo_ue.png

 

 

Dokumenty do pobrania poniżej:

 


Załączone pliki:
Regulamin_rekrutacji_CJIKWZR.docRegulamin_rekrutacji_CJIKWZR (116.736 KB)
Formularz_Zgloszeniowy_CJIKWZR2019.pdfFormularz_Zgloszeniowy_CJIKWZR2019 (563.647 KB)
Wzor_oswiadczenia_uczestnika_projektu_CJIKWZR.pdfWzor_oswiadczenia_uczestnika_projektu_CJIKWZR (461.457 KB)
Oswiadczenie_o_posiadaniu_niskich_kwalifikacji_CJIKWZR.pdfOswiadczenie_o_posiadaniu_niskich_kwalifikacji_CJIKWZR (425.605 KB)