Nasza historia...

Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr „THETA” - Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego

posiada akredytację Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach

theta_logo.pngOśrodek jest instytucją funkcjonującą na kieleckim rynku od 2001 roku.

Od 19 lat naszym głównym celem jest profesjonalna organizacja kursów, oraz szkoleń w pełni dostosowanych do potrzeb klientów. Wysoki poziom organizowanych zajęć zawdzięczamy wykwalifikowanej kadrze, przy wyborze której zwracamy szczególną uwagę na ich profesjonalizm oraz doświadczenie, niejednokrotnie poparte tytułami naukowymi.

Priorytetem naszego zespołu wykładowców jest przekazanie aktualnych i rzetelnych, a także zaprezentowanych w sposób jasny i zrozumiały porad prawnych, koniecznych do bieżącej pracy zawodowej. Nasza kadra zgodnie z wyznawaną przez nas zasadą ciągłej pracy nad sobą, wciąż doskonali swoje umiejętności i wprowadza coraz to nowe innowacje do programów szkoleniowych.

Ośrodek Kształcenia jest jednostką posiadającą wpis do rejestru instytucji szkoleniowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach pod nr ewidencyjnym 2.26/00014/2007

Szkolenia otwarte organizujemy na terenie całej Polski. Naszym celem jest praktyczne i skuteczne wzbogacenie kluczowych umiejętności wykorzystywanych przez poszczególnych uczestników, a także przekazanie najnowszych oraz najistotniejszych informacji z danego zakresu szkoleniowego. Od lat prowadzimy szkolenia jedno i dwudniowe stacjonarne, ale często również proponujemy szkolenia wielodniowe w miejscowościach wypoczynkowych, atrakcyjnych turystycznie, którym towarzyszą wycieczki, kolacje integracyjne i inne atrakcje regionalne. Elastyczność i profesjonalizm w podejściu do klienta to coś co nas wyróżnia spośród innych firm szkoleniowych.

Ośrodek Kształcenia został wpisany pod nr 11752 do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia i uzyskał certyfikat rejestru podmiotów wydany przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego


Ośrodek Kształcenia i Promowa Kadr „THETA” oferuje usługi wspomagania zarządzania projektami finansowanymi w ramach programów: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego.