Split Payment - rewolucja w stosowaniu od 1 listopada 2019 r.

Termin - 7 listopad 2019 r.  - Liczba miejsc ograniczona!

UWAGA PODATNICY !

Rewolucja w stosowaniu Split payment. Obligatoryjna podzielona płatność dla towarów i usług wrażliwych.

Nowelizacja od 1 listopada 2019r.

Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników wiedzy w zakresie zasad działania podatku od towarów i usług. Zostaną szczegółowo omówione zasady stosowania split payment – korzyści i konsekwencje dla podatnika w związku z wprowadzonymi zmianami.

Adresaci szkolenia: 

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów podatkowych, księgowych i finansowych podmiotów gospodarczych, doradców podatkowych, doradców prawnych, pracowników działów finansowo – księgowych w jednostkach administracji publicznej, samorządowych organów podatkowych), Przeznaczone jest również dla wolnych zawodów takich jak: adwokat, notariusz, radca prawny, biegły rewident oraz aplikantów radcowskich, notarialnych, adwokackich lub rewidenckich, prawników, ekonomistów, finansistów. Oferta może zainteresować osoby związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, dla których wiedza ta jest niezbędna w  podejmowaniu codziennych decyzji jak i w kontaktach z organami podatkowymi.

Prowadzący – Dorota Łabuda - biegły sądowy z zakresu podatku od towarów i usług, były wieloletni pracownik urzędów skarbowych, trener, doświadczony  wykładowca.

Program szkolenia:

 

I. Podzielona płatność – kolejna metoda uszczelnienia systemu VAT.

1. Projekt zmiana w ustawie o VAT – mechanizm "split payment"

a)   Podzielona płatność – nowela VAT oraz Prawa Bankowego od roku 2018,

b)   dobrowolna czy obowiązkowa – czy „split payment” będzie dotyczył każdego podatnika VAT?

c)   jak się przygotować do „split payment” oraz jaki wpływ na firmę będzie miał „split payment”?

d)   korzyści zastosowania „split payment”.

2. Rachunek VAT – nowa usługa w systemie bankowym

a)   kto będzie musiał otworzyć rachunek VAT i jak to się robi?

b)  „dedykowany komunikat przelewu” – przelew zdefiniowany w ustawie o VAT – w jaki sposób kontrahent opłacać będzie należności faktury?

c)   czy dostawca ma wybór metody płatności od kupującego?

d)   czy wszystkie banki będą obsługiwać rachunek VAT?

e)   czy inne instytucje niż banki będą prowadzić rachunek VAT?

f)    jak rozliczyć transakcję przy zastosowaniu „split payment”?

g)   do kogo należą środki zgromadzone na rachunku VAT – do podatnika, czy do skarbu państwa?

h)   na co czy można przeznaczyć środki zgromadzone na rachunku VAT?

i)    egzekucja z rachunku VAT – czy środki na rachunku VAT są bezpieczne?

j)    jak zasilać i obciążać rachunek VAT?

3. Odpowiedzialność za rozliczenia w trybie "split payment".

4. Częściowe opłacenie faktury, brak zapłaty, zapłata w części a "split payment".

a)   częściowe opłacenie faktury, brak zapłaty, zapłata w części a „split payment”?

b)   podatnicy VAT zwolnieni a „split payment”?

c)   podatnicy stosujący „odwrotne obciążenie” a „split payment”,

d)  osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej a „split payment”,

e)   formy płatności transakcji handlowych a „split payment”.

5. Zmiany w sposobie rozliczeń VAT po wprowadzeniu "split payment"

a)   prawo do odliczenia VAT a „split payment”,

b)   termin zwrotu VAT a „split payment”,

c)   transakcje międzynarodowe a „split payment”.


Koszt szkolenia:  300 zł netto, w cenie zapewniamy materiały szkoleniowe.

* W przypadku opłacenia szkolenia ze środków publicznych szkolenie zwolnione jest z podatku VAT. W innych przypadkach należy do ceny doliczyć 23% VAT.
10% rabatu dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej jednostki.

Miejsce szkolenia: ul. Leszczyńska 45, 25-321 Kielce


 Serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w szkoleniu i prosimy o wcześniejsze rezerwowanie miejsc.

Uwaga!

Dysponujemy ograniczoną liczbą miejsc. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.


Zapisy na szkolenie pod nr tel. 792 001 138 lub

prześlij wypełnioną:  kartę szkolenia

na adres: thetakielce@wp.pl
lub pod nr fax. 41 301 00 25

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY !


Załączone pliki:
Karta_zgloszenia_na_kurs_szkolenie_2019_split_payment.pdfKarta zgłoszenia Split Payment - 2019 (525.998 KB)