ŚWIĘTOKRZYSKIE “OSY”

 

logo_fundusze.png        logo_rp.png       logo_woj_sw.png       logo_ue.png

 

Wartość dofinansowania projektu UE – 203 235,00 zł w tym wkład własny 31 200,00zł 

Projekt „Świętokrzyskie - kuźnia zawodowców” realizowany jest przez Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr „THETA” w Kielcach na podstawie umowy zawartej przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020. RPSW.08.05.00 Rozwój i wysoka, jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego. Poddziałania: RPSW.08.05.03 Edukacja formalna i pozaformalną osób dorosłych.

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu kwalifikacji zawodowych istotnych na świętokrzyskim rynku pracy wśród grupy 40 osób dorosłych w tym 4 kobiet i 36 mężczyzn zamieszkałych, pracujących lub uczących się na terenie OSI, czyli miast tracących funkcję społeczno- gospodarczą tj. Skarżyska- Kamiennej, Starachowic i Ostrowca Świętokrzyskiego poprzez uczestnictwo z własnej inicjatywy w wysokiej, jakości kursach zawodowych.
 
Okres realizacji projektu przewidziany jest od 1 stycznia 2019 r.   do 31 grudnia 2019 r.

W ramach projektu uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z następującego wsparcia - Doradztwo zawodowe: 3h/osoba 

3 rodzaje kursów:

1. Spawanie metodą MAG – 145 godzin.

2. Prawo jazdy kat. C – 50 godzin + Kwalifikacja wstępna przyspieszona 140 godzin + Operator HDS – 34 godziny.

3. Operator koparko- ładowarki III klasy – 176 godzin.


 
Grupę docelową w projekcie stanowić będzie 40 osób dorosłych w tym 4 kobiety i 36 mężczyzn zamieszkałych, pracujących bądź uczących się na terenie OSI obszary funkcjonalne tracące funkcje społeczno – gospodarcze powiat skarżyski, powiat starachowicki, powiat ostrowiecki, woj. świętokrzyskiego poprzez ich udział w wysokiej, jakości kształceniu zawodowym do końca 12.2019 r.

Zakres wsparcia

Identyfikacja potrzeb Uczestników Projektu wraz z opracowaniem Indywidualnych Planów Działania oraz doradztwo zawodowe w celu dokładnego zidentyfikowania potrzeb oraz predyspozycji zostaną przeprowadzone indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym. W oparciu o IPD oraz opinię doradcy zawodowego uczestnicy będą kwalifikowani do dalszego wsparcia wraz ze wskazaniem kursu zgodnych z ich predyspozycjami oraz możliwości rozwoju.

Kursy zawodowe podnoszące kwalifikacje:

Celem głównym tego zadania jest podniesienie kwalifikacji Uczestników poprzez ich udział w specjalistycznych kursach zawodowych kończących się formalnym potwierdzeniem kwalifikacji.

W ramach zadania stworzone zostaną:

1 grupa po 10 osób – Spawanie metodą MAG 
REKRUTACJA ZAKOŃCZONA!!!
1 grupa po 10 osób - Operator Koparko-ładowarki 
REKRUTACJA ZAKOŃCZONA!!!
2 grupy po 10 osób - Prawo jazdy kat. C + Kwalifikacja wstępna przyspieszona + Operator HDS
REKRUTACJA ZAKOŃCZONA!!!

Zapraszamy do biura projektu:


Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr THETA
ul. Leszczyńska 45, 25-321 Kielce
E-mail: thetakielce@wp.pl
tel. 792 001 138,     fax 41 301 00 25

 Rekrutacja trwa od 01 stycznia 2019 r. 

 REKRUTACJA ZAKOŃCZONA!!!

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

  logo_fundusze.png       logo_rp.png      logo_woj_sw.png      logo_ue.png

 

Dokumenty do pobrania poniżej:
Załączone pliki:
Wzor_oswiadczenia_uczestnika_projektu_OSY.pdfWzor_oswiadczenia_uczestnika_projektu_OSY (459.521 KB)
Regulamin_rekrutacji_do_druku_OSY.pdfRegulamin_rekrutacji_do_druku_OSY (506.438 KB)
Oswiadczenie_o_posiadaniu_niskich_kwalifikacji_OSY.pdfOswiadczenie_o_posiadaniu_niskich_kwalifikacji_OSY (422.455 KB)
FORMULARZ_ZGLOSZENIOWY_OSY.pdfFORMULARZ_ZGLOSZENIOWY_OSY (364.02 KB)