ŚWIĘTOKRZYSKIE ZAWODOWCÓW - II edycja

logo_fundusze.png        logo_rp.png       logo_woj_sw.png       logo_ue.png

Świętokrzyskie zawodowców - II edycja

BEZPŁATNE KURSY ZAWODOWE !!!

Projekt Świętokrzyskie zawodowe — II edycja  realizowany jest przez Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr „ THETA ” w Kielcach na podstawie umowy zawartej przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego o dofinansowanie realizacji projektu w ramach  Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020. RPSW.08.00.00 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego. Poddziałania: RPSW.08.05.03 Edukacja formalna i poza formalną osób dorosłych. 

Głównym celem projektu  jest podniesienie poziomu kwalifikacji zawodowych istotnych na świętokrzyskim rynku pracy wśród grupy 90 osób dorosłych w tym 23 kobiet i 67 mężczyzn zamieszkałych, pracujących bądź uczących się na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez uczestnictwo z własnej inicjatywy w wysokiej jakości kursach zawodowych.

 Okres realizacji projektu przewidziany jest od 01.04.2019 r. do 30.11.2020 r.

Wartość dofinansowania projektu UE – 476 100,00 zł w tym wkład własny  63 540,00 zł

 

JEŚLI:  MIESZKASZ , UCZYSZ SIĘ LUB PRACUJESZ w  woj. Świętokrzyskim

JESTEŚ: OSOBĄ PRACUJĄCĄ LUB BEZROBOTNĄ

 A ponadto JESTEŚ:

osobą o niskich kwalifikacjach (wykształcenie gimnazjalne)

osobą niepełnosprawną

mieszkasz na terenach wiejskich

Proponujemy do wyboru 5 rodzajów kursów:

 

1.     Spawanie metodą MAG – 145 godzin- REKRUTACJA ZAKOŃCZONA!!!

2.     Operator koparko ładowarki III klasy – 176 godzin- REKRUTACJA ZAKOŃCZONA!!!

3      Prawo jazdy kat. C – 50 h (20 h teoria+ 30 zajęcia indywidualne),

       +Kwalifikacja wstępna przyspieszona 140 godzin + Operator HDS - 34 godziny.- REKRUTACJA ZAKOŃCZONA!!!

4.     Kurs - Fryzjer – 200 godzin (45h+155h praktyka)

5.     Kurs Kucharz - 200 godzin (80h teoria +120h praktyka)

 W ramach projektu uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z wsparcia:

Doradztwo zawodowe: 2h/osoba

Zapraszamy do biura projektu:


Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr THETA
ul. Leszczyńska 45, 25-321 Kielce
E-mail: thetakielce@wp.pl
tel. 792 001 138, 508 426 116    fax 41 301 00 25

 Rekrutacja trwa od 01 kwietnia 2019 r. 


 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

  logo_fundusze.png       logo_rp.png      logo_woj_sw.png      logo_ue.png

 Dokumenty do pobrania poniżej:

Nasi partnerzy

dermedica

creo-concept

creo-concept

creo-concept