Kasy fiskalne - podstawy prawne, rozwiązania praktyczne. Kasy on - line

 Termin szkolenia - 11 październik 2019 r.  - Liczba miejsc ograniczona.

Wszystko o kasach fiskalnych - podstawy prawne, rozwiązania praktyczne. Kasy on - line.

Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników wiedzy w zakresie wymogów dotyczących kas fiskalnych, zasad użytkowania urządzeń, poznania metod korygowania lub anulowania sprzedaży wprowadzonej do kasy. Zostaną szczegółowo omówione zasady prowadzenia ewidencji zwrotów, reklamacji, pomyłek oraz pułapek czyhających na użytkowników kas. 

 Adresaci szkolenia: 

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów podatkowych, księgowych i finansowych podmiotów gospodarczych, doradców podatkowych, doradców prawnych, pracowników działów finansowo – księgowych w jednostkach administracji publicznej, pracowników organów skarbowych i podatkowych (urzędów i izb skarbowych, urzędów celno - skarbowych, samorządowych organów podatkowych), Przeznaczone jest również dla wolnych zawodów takich jak: adwokat, notariusz, radca prawny, biegły rewident oraz aplikantów radcowskich, notarialnych, adwokackich lub rewidenckich, prawników, ekonomistów, finansistów. Oferta może zainteresować osoby związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, dla których wiedza ta jest niezbędna w podejmowaniu codziennych decyzji jak i w kontaktach z organami podatkowymi.

Prowadzący – Dorota Łabuda biegły sądowy z zakresu podatku od towarów i usług, były wieloletni pracownik urzędów skarbowych, trener, doświadczony  wykładowca.

 Program szkolenia

1)    Przepisy normujące zagadnienia dotyczące kas fiskalnych w 2019r.

2)    Kasy fiskalne on line.

3)    Czynności wyłączone ze zwolnienia z ewidencjonowania    

4)    Utrata prawa do zwolnienia z ewidencjonowania       

5)    Warunki stosowania kas fiskalnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013r. w sprawie kas rejestrujących ze zmianami.

6)    Dokumenty niezbędne przy instalacji kasy: zgłoszenie danych dotyczących kasy, fiskalizacja, numer unikatowy, numer ewidencyjny.

7)    Podział kas fiskalnych, kryteria kasy.       

8)    Warunki techniczne kasy fiskalnej.

9)    Ulga na zakup kas fiskalnych; warunki skorzystania, sposoby odliczenia

10)    Zwrot ulgi z tytułu zakupu kas: zaprzestanie używania kasy, zakończenie działalności, zawieszenie działalności, spóźniony przegląd techniczny, sprzedaż przedsiębiorstwa.

11)    Konsekwencje naruszenia obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących   

12)    Obowiązki podatników prowadzących ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących.

13)    Awaria kasy rejestrującej.

14)    Zmiana miejsca używania kasy rejestrującej.

15)    Zakończenie pracy kasy rejestrującej.

16)    Konieczność wymiany modułu fiskalnego.

17)    Utrata kasy w wyniku kradzieży.

18)    Ewidencja zwrotów i uznanych reklamacji:
- zwrot towaru z paragonem,
- zwrot towaru bez paragonu,
- brak odbioru towaru przez klienta (np. sprzedaż za pobraniem) i anulowanie paragonu,
- zwrot towaru z paragonem/innym dokumentem, ale bez podpisu nabywcy na protokole zwrotu towaru,
- zwrot towaru lub przyznanie rabatu, w sytuacji kiedy do paragonu została wystawiona faktura,
- udzielenie rabatu potransakcyjnego
- oczywista pomyłka stwierdzona w momencie sprzedaży    
- omyłka co do ceny, ilości, nazwy, stawki VAT stwierdzona po dłuższym czasie – brak paragonu
- brak zaewidencjonowania sprzedaży na kasie/zrobienie tego po terminie
- ewidencjonowanie zaliczki na kasie w jednym okresie, a sprzedaż w kolejnym.

19)    Podsumowanie szkolenia, omówienie interpretacji podatkowych.


Koszt szkolenia:  300 zł netto, w cenie zapewniamy materiały szkoleniowe.

* W przypadku opłacenia szkolenia ze środków publicznych szkolenie zwolnione jest z podatku VAT. W innych przypadkach należy do ceny doliczyć 23% VAT.
10% rabatu dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej jednostki.

Miejsce szkolenia: ul. Leszczyńska 45, 25-321 Kielce


 Serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w szkoleniu i prosimy o wcześniejsze rezerwowanie miejsc.

Uwaga!

Dysponujemy ograniczoną liczbą miejsc. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.


Zapisy na szkolenie pod nr tel. 792 001 138 lub

prześlij wypełnioną: kartę szkolenia 

na adres: thetakielce@wp.pl
lub pod nr fax. 41 301 00 25

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY !


Załączone pliki:
Karta_zgloszenia_na_kurs_szkolenie_2019_kasy_fiskalne.pdfKarta zgłoszenia Kasy fiskalne 2019 (526.006 KB)