Zmiany w podatku VAT 2019 – 2020 Trochę rewolucji - trochę ewolucji.

Termin -  6 listopada 2019 r.  Liczba miejsc ograniczona!

UWAGA PODATNICY !

  • ZMIANY W ZAKRESIE MPP OBOWIĄZUJĄ OD PIERWSZEJ TRANSAKCJI LUB ZALICZKI  DOKONANEJ OD 1 LISTOPADA 2019 W ZAKRESIE OKREŚLONYM NOWYMI PRZEPISAMI
  • BRAK ZNAJOMOŚCI NOWYCH REGUŁ MOŻE NARAZIĆ  PODATNIKA NA DUŻE KONSEKWENCJE FINANSOWE W PODATKU VAT  A W PRZYSZŁOŚCI
    W PODATKU DOCHODOWYM.

1. ZMIANY W PODATKU VAT OD 1 WRZEŚNIA 2019 R.

·        opodatkowanie bonów,

·        zmiany w zakresie „ulgi na złe długi” wraz z przedstawieniem analogicznych rozwiązań w podatkach dochodowych (od 2020 r.) 

·        zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących. 

2. ZMIANY OD 1 MAJA 2019 R. - KASY REJESTRUJĄCE

·        kasy on-line – większość nowych przepisów już od 1 maja 2019 r. 

·        zasady używania „starych” kas rejestrujących, 

·        obowiązkowe wprowadzenie kas on-line, stopniowo od dnia 01 stycznia 2020 r., 

·        rozporządzenia wykonawcze obowiązujące od dnia 1maja 2019 r. (nowe obowiązki dla wszystkich podatników); 

3. ELEKTRONICZNE FAKTUROWANIE W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

4. NOWY WYKAZ PODATNIKÓW VAT NA STRONIE MF - BIAŁA KSIĘGA PODATNIKÓW

·        wyszukiwarka podatników VAT od 1 września 2019 r. – biała księga podatników

·        obowiązek posługiwania się rachunkiem rozliczeniowym zgłoszonym w US (pod rygorem określonych sankcji w VAT i podatkach dochodowych) oraz – od 01 stycznia 2020 r. 

5. DALSZE ZMIANY OD 1 WRZEŚNIA 2019 R.

·        poprawienie definicji pierwszego zasiedlenia, 

·        stosowanie zwolnień przy sprzedaży komorniczej, 

·        zmiany w wykreślaniu podatników VAT czynnych,

·        ograniczenie zwolnień podmiotowych VAT,  

·        zmiany w zakresie faktur VAT-RR

6. OBOWIĄZKOWA PODZIELONA PŁATNOŚĆ OD 1 LISTOPADA 2019 R.

·        likwidacja odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych,  

·        załącznik nr 15 – lista towarów i usług objętych obowiązkową podzieloną płatnością, 

·        pozostałe warunki wystąpienia obowiązkowej podzielonej płatności, 

·        zasady dokonywania zapłaty podzieloną płatnością, 

·        obowiązki sprzedawcy, m.in. dopisek na fakturze,

·        obowiązki nabywcy, 

·        sankcje dla sprzedawcy i nabywcy za naruszenie przepisów, 

·        zmiany w dysponowaniu środkami na rachunku VAT, 

·        odpowiedzialność podatkowa nabywcy na nowych zasadach, 

·        skutki obowiązkowej podzielonej płatności w podatkach dochodowych – od dnia 1 stycznia 2020 r., 

7. ZMIANA STAWKI VAT NA NIEKTÓRE TOWARY I USŁUGI – OD DNIA 1 LISTOPADA 2019 R. 

8. KOLEJNE PLANOWANE ZMIANY W ROKU 2020: 

·        jeden numer konta do rozliczeń z fiskusem,

·        nowe zasady wystawiania faktur do paragonów fiskalnych,

·        zastąpienie klasyfikacji PKWiU kodami CN i przesunięcia w zakresie stawek VAT, 

·        wiążąca informacja stawkowa (WIS),

·        niższa stawka VAT na wydawnictwa elektroniczne, 

·        procedura magazynu call-off stock, 

·        uproszczenia w rozliczaniu transakcji łańcuchowych, 

·        nowe warunki zastosowania stawki 0% w dostawach wewnątrzwspólnotowych towarów,

·        stopniowa likwidacja odrębnych deklaracji VAT-7,

·        nowe wymagania dotyczące ewidencji VAT.

 9. CENTRALNY REJESTR FAKTUR – NOWE OBOWIĄZKI RAPORTOWANIA, W TYM DLA SAMORZĄDÓW.


Koszt szkolenia:  300 zł netto, w cenie zapewniamy materiały szkoleniowe.

* W przypadku opłacenia szkolenia ze środków publicznych szkolenie zwolnione jest z podatku VAT. W innych przypadkach należy do ceny doliczyć 23% VAT.
10% rabatu dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej jednostki.

Miejsce szkolenia: ul. Leszczyńska 45, 25-321 Kielce


 Serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w szkoleniu i prosimy o wcześniejsze rezerwowanie miejsc.

Uwaga!

Dysponujemy ograniczoną liczbą miejsc. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.


Zapisy na szkolenie pod nr tel. 792 001 138 lub

prześlij wypełnioną:  kartę szkolenia

na adres: thetakielce@wp.pl
lub pod nr fax. 41 301 00 25

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY !


Załączone pliki:
Karta_zgloszenia_na_kurs_szkolenie_2019_zmiany_vat.pdfKarta zgłoszenia - Zmiany VAT - 2019 (526.035 KB)