Ograniczenie w zakresie realizacji zajęć dydaktycznych

Szanowni Państwo!

Przypominamy, że do odwołania obowiązuje naszą placówkę Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.


Przepisy Ministra Edukacji Narodowej dotyczące funkcjonowania szkół i placówek oświatowych od 1 września 2020 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Skip to content