Aktualizacja zasad organizacji szkoleń po wprowadzeniu w Polsce strefy czerwonej – zgodnie z prawem i informacją Polskiej Izby Firm Szkoleniowych

Zakazana jest organizacja szkoleń stacjonarnych organizowanych i realizowanych przez dostawcę usługi rozwojowej we własnej bazie lokalowej lub w wynajmowanych do tego celu innych miejscach.

Szkolenia stacjonarne realizowane na zamówienie pracodawcy, odbywające się w jego siedzibie i dla jego pracowników może być realizowane jeśli organizator uzna je za spotkanie lub zebranie służbowe.

W przypadku działalności podmiotów prowadzących niepubliczne placówki kształcenia w ramach sytemu oświaty i realizujących kursy i inne formy regulowane przepisami oświatowymi należy uwzględnić Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki.

 

Podstawa prawna:
– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii


– Informacje Ministerstwo Rozwoju i aktualności

Skip to content