POLSKI ŁAD – ZMIANY ZASAD ROZLICZANIA SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA
NOWE DRUKI DRA I RCA

Tytuł szkolenia

Polski Ład – Zmiany zasad rozliczania składek na ubezpieczenia. Nowe druki DRA i RCA

Miejsce szkolenia

Kielce, Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr THETA ul. Leszczyńska 45

Termin

14 stycznia 2022 r. –  godz. 9.00

Cena kursu

300,00 zł. brutto

Prowadzący

Grażyna Kasperek – specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych, wieloletni wykładowca.

Cel szkolenia:

Z dniem 1 stycznia 2022 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2105), dalej zwana nowelą. Wprowadza ona zmiany m.in. w ustawie o sus i ustawie zdrowotnej, które omówimy na szkoleniu. Zmiany w dużej mierze dotyczą pracowników i zleceniobiorców, więc w trakcie w szkolenia przedstawione zostaną skutki wejścia w życie nowych przepisów z perspektywy płatników, którzy naliczają składki na ubezpieczenie oraz zaliczki na podatek.

Program szkolenia:

 1. Zasady składania dokumentów rozliczeniowych. Nowe druki ZUS DRA i ZUS RCA
 2. Zmiana terminu przekazywania dokumentów rozliczeniowych i opłacania składek ZUS
 3. Zasady naliczania i rozliczania WYNAGRODZEŃ od 2022 r. wobec ZUS
 4. Więcej danych wykazywanych w dokumentach rozliczeniowych
 5. Finansowanie przez pracodawcę składek ZUS w razie nielegalnego zatrudnienia oraz od części nieujawnionego wynagrodzenia
 6. Podstawa wymiaru składki zdrowotnej osoby prowadzącej działalność gospodarczą
 7. Obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy
 8. Ubezpieczenie zdrowotne osób pełniących funkcję na podstawie powołania
 9. Zakres podmiotowy w zakresie zmian zasad ustalania podstawy wymiaru i składki zdrowotnej osób prowadzących pozarolniczą działalność – kogo dotyczą zmiany oraz stosowanie przepisów
 1. Zmiany w opłacaniu składki na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców
 2. Miesięczna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (nowy ust. 2c w art. 81 ustawy zdrowotnej)
 3. Roczna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (nowe brzmienie ust. 2 w art. 81 ustawy zdrowotnej)
 4. Nowe zwolnienie z opłacania składki zdrowotnej
 5. Likwidacja możliwości odliczania składki zdrowotnej od podatku
 6. Objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym osób powołanych do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania
 7. Stopa procentowa składki zdrowotnej osoby prowadzącej działalność gospodarczą
 8. Wysokość składki zdrowotnej w przypadku prowadzenia kilku działalności
 9. Ustalenie składki rocznej w przypadkach stosowania różnych form opodatkowania
 10. Nowy tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego
 11. Zmiany zasad podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu
 12. Obowiązek założenia profilu PUE dla wszystkich płatników

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia drogą elektroniczną na adres mailowy: szkolenia@thetakielce.pl dostępny na stronie internetowej www.thetakielce.pl oraz dokonanie wpłaty na konto

Alior Bank 60-2490-0005-0000-4500-2555-3657

Rezygnacja z szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) zgodnie z regulaminem świadczenia usług edukacyjnych przez Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr „THETA” Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym. Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym zaświadczeniem. Realizacja z szkolenia uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką i nadesłaną kartą zgłoszenia.

Ilość miejsc ograniczona!

Dla stałych klientów udzielamy rabaty !

Skip to content