Cennik

Grafika komputerowa

Nazwa

Dodatkowe informacje

Opłata*

Spotkanie z doradcą walidacyjnym

Czas spotkania 60 minut

180 zł

Walidacja

Walidacja składa się z dwóch części (teoretycznej oraz praktycznej)

1350 zł **

Wysyłka certyfikatu w kraju

 

20 zł

Duplikat certyfikatu w języku polskim

 

10 zł

*cena netto

**cena może ulec zmianie dla uczestnika projektu finansowanego z UE proporcjonalnie do taryfikatora.

Obsługa procesów księgowych

Nazwa

Dodatkowe informacje

Opłata*

Spotkanie z doradcą walidacyjnym

Czas spotkania 60 minut

180 zł

Walidacja

Walidacja – 180 minut

950 zł **

Wysyłka certyfikatu w kraju

 

20 zł

Duplikat certyfikatu w języku polskim

 

10 zł

Recertyfikacja *

Ponowne przystąpienie do certyfikacji

Po upływie 5 letniej ważności certyfikatu

300 zł

Przedstawienie oświadczenia Kandydata o uczestniczeniu w zajęciach edukacyjnych dotyczących zagadnień opisanych w kwalifikacji (łącznie co najmniej 40 godzin zegarowych w okresie 5 lat od daty wystawienia certyfikatu albo jego przedłużenia)

Po upływie 5 – letniej ważności certyfikatu

100 zł

Przedstawienie oświadczenia o wykonywaniu pracy zarobkowej, w której jest wykorzystywana kwalifikacja (przez okres 30 miesięcy w okresie 5 lat od daty wystawienia certyfikatu albo jego przedłużenia)

 

100 zł

Przedstawienie oświadczenia o pracy dydaktycznej w zakresie uzyskanej kwalifikacji (w wymiarze 24 godzin lekcyjnych w okresie 5 lat od daty wystawienia certyfikatu albo jego przedłużenia);

 

100 zł

Powyższe okresy mogą podlegać w ujęciu procentowym proporcjonalnym do wskazanego okresu, sumowaniu, oświadczenia mogą być wyrywkowo weryfikowane poprzez przedstawienie odpowiednich dokumentów, wniosku o przedłużenie ważności certyfikatu nie później niż w okresie 3 miesięcy przed dniem zakończenia jego ważności.

*cena netto

**cena może ulec zmianie dla uczestnika projektu finansowanego z UE proporcjonalnie do taryfikatora.

Wspomaganie obsługi procesów księgowych

Nazwa

Dodatkowe informacje

Opłata*

Spotkanie z doradcą walidacyjnym

Czas spotkania 60 minut

180 zł

Walidacja

Walidacja składa się z dwóch części (teoretycznej – test 30 pytań – 45 minut; praktycznej – 6 zadań – 120 minut)

750 zł**

Wysyłka certyfikatu w kraju

 

20 zł

Duplikat certyfikatu w języku polskim

 

10 zł

Ponowne przystąpienie do części praktycznej egzaminu (w innym terminie)

W przypadku pozytywnego zdania części teoretycznej

150 zł

Recertyfikacja *

Ponowne przystąpienie do certyfikacji

Po upływie 5 letniej ważności certyfikatu

300 zł

Przedstawienie oświadczenia Kandydata o uczestnictwie w zajęciach edukacyjnych dotyczących zagadnień opisanych w kwalifikacji  – łącznie 40 godzin zegarowych w okresie 5 lat od daty wystawiania certyfikatu lub jego przedłużenia)

Po upływie 5 – letniej ważności certyfikatu

100 zł

Przedstawienie oświadczenia o wykonywaniu pracy zarobkowej w której jest wykorzystywana kwalifikacja przez okres 30 miesięcy w okresie 5 lat od daty wystawiania certyfikatu lub jego przedłużenia.

 

100 zł

Przedstawienie dokumentów świadczących o pracy dydaktycznej w zakresie będącym przedmiotem kwalifikacji w wymiarze nie krótszym niż 24 godzin lekcyjnych w okresie 5 lat od daty wystawienia certyfikatu lub jego przedłużenia.

 

100 zł

Powyższe okresy mogą podlegać w ujęciu procentowym proporcjonalnym do wskazanego okresu, sumowaniu, oświadczenia mogą być wyrywkowo weryfikowane poprzez przedstawienie odpowiednich dokumentów, wniosku o przedłużenie ważności certyfikatu nie później niż w okresie 3 miesięcy przed dniem zakończenia jego ważności.

*cena netto

**cena może ulec zmianie dla uczestnika projektu finansowanego z UE proporcjonalnie do taryfikatora.

Prowadzenie obsługi biura

Nazwa

Dodatkowe informacje

Opłata*

Walidacja

Walidacja składa się z dwóch części (teoretycznej – test 30 pytań – 45 minut; praktycznej – 6 zadań – 120 minut)

800 zł**

Wysyłka certyfikatu w kraju

 

20 zł

Duplikat certyfikatu w języku polskim

 

10 zł

Ponowne przystąpienie do części praktycznej egzaminu (w innym terminie)

W przypadku pozytywnego zdania części teoretycznej

150 zł

Powyższe okresy mogą podlegać w ujęciu procentowym proporcjonalnym do wskazanego okresu, sumowaniu, oświadczenia mogą być wyrywkowo weryfikowane poprzez przedstawienie odpowiednich dokumentów, wniosku o przedłużenie ważności certyfikatu nie później niż w okresie 3 miesięcy przed dniem zakończenia jego ważności.

*cena netto

**cena może ulec zmianie dla uczestnika projektu finansowanego z UE proporcjonalnie do taryfikatora.

Skip to content