1. „Czas na zmiany–reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Klubach Integracji Społecznej Caritas Kielce” Przedmiotem współrealizacji projektu było przeprowadzenie szkolenia dla doradców zawodowych i z zakresu pośrednictwa pracy.
2. „Rehabilitacja zawodowa i społeczna os. Niepełnosprawnych” w powiecie grodzkim i ziemskim kieleckim poprzez utworzenie i funkcjonowanie Zakładu Aktywności Zawodowej” Przedmiotem współrealizacji P było przeprowadzenie szkoleń o tematyce: Pracownik administracyjno-biurowy z podstawami rachunkowości.
3. Projekt RPSW.10.02.01 „Specjalizacja drogą do aktywności zawodowej”, dotyczący wsparcia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia (projekty konkursowe) realizowany od 05.2016 do 03.2017 roku na terenie 6 powiatów woj. Świętokrzyskiego,
4. Projekt RPSW.08.05.03/26-066-18-00 – Świętokrzyskie “OSY” realizowany od 01.01.2019 do 31.12.2019 dla grupy 40 osób dorosłych w tym 4 kobiet i 36 mężczyzn zamieszkałych, pracujących lub uczących się na terenie OSI,
5. Projekt RPSW.08.05.03-26-0035/18 „Świętokrzyskie zawodowców – II edycja”, realizowany wśród grupy 90 osób dorosłych w tym 23 kobiet i 67 mężczyzn zamieszkałych, pracujących lub uczących się na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ich udział w wysokiej jakości kształceniu zawodowym. Projekt będzie realizowany w terminie od 04.2019 do końca 11.2020 roku na terenie całego województwa świętokrzyskiego.
6. Projekt RPSW.08.05.03-26-0030/17 „Świętokrzyskie Kuźnia zawodowców”, Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych (projekty konkursowe) realizowany wśród 90 osób dorosłych w tym 16 kobiet i 74 mężczyzn zamieszkałych, pracujących bądź uczących się na terenie woj. świętokrzyskiego poprzez ich udział w wysokiej jakości kształceniu zawodowym do końca 12.2018 r.
7. Projekt RPSW.08.04.02-26-0023/17 „Certyfikat językowy i komputerowy w zasięgu ręki” realizowany wśród 48 osób (29 kobiet, 19 mężczyzn) dorosłych (powyżej 25 lat) z powiatu skarżyskiego, opatowskiego, ostrowieckiego, koneckiego i kieleckiego, które z własnej inicjatywy wezmą udział w kursie j. angielskiego przygotowującego do certyfikowanego egzaminu Aptis British Council oraz w kursie przygotowującym do certyfikowanego egzaminu potwierdzającego zdobycie kwalifikacji komputerowych ECDL PROFILE DIGCOMP 14.
8. Projekt RPSW.08.03.03-26-0002/17 „Bezpiecznie serfujemy w internetowej chmurze”, Celem głównym projektu jest wyposażenie dwóch pracowni 15-stanowiskowych Szkoły Podstawowej nr 15 w Kielcach w pomoce i narzędzia dydaktyczne TIK niezbędne do realizacji programów nauczania, podniesienie kompetencji cyfrowych 40(32K,8M) nauczycieli wszystkich przedmiotów w zakresie korzystania i włączania zakupionych narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego oraz kształtowanie i rozwijanie kompetencji 321 (160K,161M) uczniów SP15 z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń.

Skip to content