Specjalizacja drogą do aktywności zawodowej

Projekt RPSW.10.02.01 Projekt dotyczący wsparcia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia (projekty konkursowe) realizowany od 05.2016 do 03.2017 roku na terenie 6 powiatów woj. Świętokrzyskiego,

Skip to content