Usługi Doradcze
Doradztwo zawodowe, porady, - konsultacje zbiorowe i indywidualne

Doradztwo zawodowe to forma aktywizacji zawodowej, w której doradca zawodowy pomaga nam podejmować decyzje na tle zawodowym i edukacyjnym.

Usługi Doradcze
Coaching

Coaching (z ang. coaching – korepetycje, trenowanie) – interaktywny proces rozwoju, poprzez metody związane z psychologią, realizowaniem procesu decyzyjnego do zaspokajania potrzeb, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania, osiągnięcia celu.

Kontakt z działem doradztwa:

tel. 508 426 116
Skip to content