Wspomaganie obsługi procesów księgowych

ksiazka oraz okulary promujące kursy stacjonarne oraz kursy online wspomaganie obsługi procesów księgowych

Obsługa procesów księgowych

Przedsiębiorca pracujący z rachunkami

Kadry i Płace

Kurs Obsługa Procesów Księgowych

Projektowanie Grafiki Komputerowej

Kurs Projektowanie Grafiki Komputerowej

Prowadzenie Obsługi Biura

Poradnik maturzysty - jak dbać o siebie w okresie nauki do matury

Kursy stacjonarne

Zapisz się do naszego newsletter'a aby dowiadywać się regularnie o przyszłych kursach!

Działalność edukacyjną prowadzimy od 23 lat. Od tego czasu prowadzi między innymi kursy stacjonarne, szkolenia, szkolenia pośrednictwa oraz inne formy aktywizacji zawodowej. Tylko w ostatnich latach przeprowadziliśmy około 200 szkoleń stacjonarnych, online i hybrydowych z zakresu finansów, rachunkowości, ubezpieczenia społecznego, prawa pracy, rachunkowości finansowej i zarządczej, analityki finansowej, przepisów prawa podatkowego, informatyki oraz rozliczania i ewidencji księgowej.

ZSK, czyli Zintegrowany System Kwalifikacji, opisuje, porządkuje i zbiera różne kwalifikacje w jednym, powszechnie dostępnym rejestrze – Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji. ZSK określa także zasady i standardy potwierdzania funkcjonujących w nim kwalifikacji, co gwarantuje wysoką jakość certyfikatów zawodowych wydawanych w ramach systemu.

Zintegrowany System Kwalifikacji Logo

Kwalifikacja to zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy i umiejętności, których osiągnięcie zostało formalnie potwierdzone przez upoważnioną do tego instytucję. 15 stycznia 2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Na wprowadzenie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) czekało wiele osób: uczniowie, pracodawcy, związki zawodowe, organizacje branżowe, ale przede wszystkim polscy pracownicy – zarówno ci, którzy pracują w Polsce, jak i ci wyjeżdżający do pracy w krajach Unii Europejskiej. Rozwiązania, które wprowadza Zintegrowany System Kwalifikacji, to odpowiedź na zmiany zachodzące na rynku pracy i w gospodarce.

Logo PRK

#Kursy stacjonarne #Kursy Kielce #Kursy Świętokrzyskie #kursy ZSK

Skip to content