Wspomaganie Obsługi Procesów Księgowych

Osoba posiadająca kwalifikację „Wspomaganie obsługi procesów księgowych” jest przygotowana do wykonywania prostych, podstawowych i typowych zadań, dotyczących dokumentowania i ewidencjonowania operacji gospodarczych w zakresie rozrachunków (w tym z tytułu wynagrodzeń i związanych z nimi rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz urzędem skarbowym),

księgowości materiałowo-towarowej, aktywów pieniężnych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, kapitałów, a także przychodów i kosztów. Identyfikuje dowody księgowe, sporządza własne dowody księgowe, weryfikuje własne i obce dowody księgowe. Ujmuje operacje gospodarcze w księgach rachunkowych oraz wykonuje czynności prowadzące do ustalenia wyniku finansowego i do zamknięcia ksiąg rachunkowych. Jest przygotowana do sporządzania bilansu oraz rachunku zysków i strat dla jednostek, w których występują podstawowe, typowe operacje gospodarcze. W trakcie wykonywania zadań zawodowych stosuje podstawowe rozwiązania wynikające z przepisów prawa krajowego. Wykonuje powtarzalne czynności w przewidywalnych warunkach, zgodnie z wytycznymi osób nadzorujących. Przyjmuje odpowiedzialność za samodzielne wykonanie powierzonych zadań.

Poznaj księgowość

Dlaczego warto wziąć udział? Po pierwsze, kurs ten oferuje certyfikację zawodową, co podnosi Twoją atrakcyjność na rynku pracy. Po drugie, skupia się nie tylko na teorii, ale przede wszystkim na praktycznych umiejętnościach, które są niezbędne w codziennej pracy księgowego. Harmonogram zajęć jest elastyczny, co pozwala na dostosowanie nauki do Twojego rozkładu dnia.

Mężczyna pracujący przy biurku Kadry i Płace

Jeżeli...

Zestawy efektów uczenia się

Adresaci oferty

Kurs przeznaczony jest dla osób chcących:

  • pracować w branży księgowości
  • osoby chcące się uczyć

Dlaczego u nas?

Nowoczesne metody nauczania

Praktyczna nauka

Oznaczenie PRK

Nowoczesne uposażenie sal

Nasze sale są wyposażone w nowoczesny w nowoczesną technologie, która na efektywniejszą naukę.

  • ekran multimedialny
  • rzutnik
  • tablica flip chart
  • laptopy
Sala w Ośrodku Kształcenia i Promowania Kadr "THETA" Kielce

Wolisz uczyć się z domu? Sprawdź naszą ofertę online!

Program kursu

1. Podstawy rachunkowości:

 – w tym metodyki księgowania i podstawowe zasady.

2. Podatki:

 – omówienie podatków dochodowych dla osób fizycznych i prawnych oraz podatku VAT.

3. Księgowość praktyczna:

 – nauka prowadzenia ksiąg, w tym księgi przychodów i rozchodów oraz faktur VAT.

4. Zarządzanie finansami:

 – ewidencja środków pieniężnych, kosztów, inwentaryzacja i analiza sprawozdań finansowych.

5. Zamknięcie ksiąg:

 – procedury związane z obliczeniem wyniku finansowego i formalnym zakończeniem roku księgowego.

Pełen program kursu.

Naciśnij aby zobaczyć pdf

Certyfikacja i egzamin

Kurs kończy się egzaminem pisemnym i odbędzie się w placówce Ośrodka Kształcenia „THETA” w Kielcach. Pozytywna ocena uzyskana na egzaminie końcowym stanowić będzie podstawę do wydania certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje. Certyfikat będzie posiadać właściwe oznaczenie PRK

Poczytaj więcej o PRK

Przeczytaj więcej o ZSK

Pełna specyfikacja kwalifikacji

Zintegrowany System Kwalifikacji Logo

Certyfikat ZSK to lepsza pozycja na rynku pracy!

Droga po księgowości

Poprowadzimy Ciebie Przez twoją kariere |

Przekonaliśmy? Zapisz się już teraz!

Zarobki w księgowej

0

źródło: Pracuj.pl

Według badań rynku pracy, osoby posiadające certyfikat księgowego oraz praktyczne umiejętności w obszarze księgowości są często poszukiwane przez pracodawców, co przekłada się na atrakcyjne oferty zatrudnienia oraz korzystne warunki finansowe.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu z nami!

Tel: 792 001 138

email: biuro@thetakielce.pl

Spotkanie w biurze może zostać zrealizowane tylko poprzez wcześniejsze telefoniczne umówienie.

 

Skip to content