Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr "THETA" świadczy usługi doradztwa w zakresie:

Usługi Doradcze RODO
Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych – regulacje prawne dotyczące tworzenia i posługiwania się zbiorami danych osobowych, a także pojedynczymi danymi, mające na celu administracyjno-prawną ochronę prawa do prywatności.

Usługi Doradcze
Coaching

Coaching (z ang. coaching – korepetycje, trenowanie) – interaktywny proces rozwoju, poprzez metody związane z psychologią, realizowaniem procesu decyzyjnego do zaspokajania potrzeb, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania, osiągnięcia celu.

Usługi Doradcze
Doradztwo zawodowe, porady, - konsultacje zbiorowe i indywidualne

Doradztwo zawodowe to forma aktywizacji zawodowej, w której doradca zawodowy pomaga nam podejmować decyzje na tle zawodowym i edukacyjnym.

Usługi Doradcze
Doradztwo biznesowe

Oferujemy doradztwo biznesowe, które przynosi widoczne rezultaty naszym klientom. Doradztwo polega na pomocy właścicielowi firmy w osiągnięciu wyznaczonych przez niego celów biznesowych.

Skip to content