Zobacz więcej... Szkolenia Wynajem sal Certyfikacja Doradztwo Kursy Ośrodek Kształcenia
i Promowania Kadr "THETA"

Od 20 lat organizujemy

Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr “THETAprowadzi działalność edukacyjną od 20 lat, a od maja 2007 roku  jest wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych pod nr 2.26/00014/2007 prowadzonego przez WUP Kielce i od tego czasu prowadzi między innymi kursy, szkolenia, szkolenia pośrednictwa oraz inne formy aktywizacji zawodowej  osób bezrobotnych, od  lutego 2015 roku prowadzi agencję zatrudnienia wpisana do Rejestru Marszałka Województwa Świętokrzyskiego podnr 11752. Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr „THETA” – Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego funkcjonuje na podstawie zaświadczenia o nr 36/16, posiadając wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod pozycją 1002; Ośrodek „THETA” posiada i stosuje system zarządzania jakością zgodny z wymogami ISO 9001:2015 w zakresie usług edukacyjnych, pozostałych form edukacji, kształcenia ustawicznego dla młodzieży i dorosłych – Nr certyfikatu Q&R_639.  OKiPK „THETA” posiada akredytację Kuratora Oświaty w Kielcach z dnia 02-08-2018 r. nr KO.II.546.1.2018 w zakresie prowadzonego kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. 

IMG_0199
9000
Osób przeszkolonych
20
Wykładowców
3
Sale szkoleniowe

Aktualności

Podpisane porozumienie o współpracy

W dniu 21 kwietnia 2021 r. w województwie świętokrzyskim zostało podpisane porozumienie o współpracy w ramach projektu „Wsparcie rozwoju ZSK w szczególności na poziomie regionalnym poprzez wdrażanie rozwiązań i inicjatyw

Czytaj więcej »

Kampania #SzczepimySię

Kampania informacyjna #SzczepimySię ma uświadamiać, informować i rozwiać wszelkie wątpliwości na temat szczepionki. Jest szeroko komunikowana za pomocą różnych środków masowego przekazu. Do skorzystania ze szczepień zachęcamy w telewizji, radiu,

Czytaj więcej »

Galeria

Szkolenia-Kursy

Co o nas mówią...

Nasi partnerzy:

Skip to content