Efekty uczenia się
Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się
Osoba posiadająca kwalifikację „Projektowanie grafiki komputerowej” jest przygotowana do samodzielnego wykonania projektu graficznego z przeznaczeniem do publikacji elektronicznej lub w formie druku. Wykorzystując znajomość teoretycznych podstaw projektowania grafiki komputerowej, na podstawie wymagań zleceniodawcy proponuje rozwiązania dotyczące treści i formy projektu graficznego. Pozyskuje materiały graficzne i tekstowe od klienta oraz korzysta z materiałów graficznych dostępnych na rynku, zgodnie z zasadami praw autorskich. Tworzy projekt graficzny i przygotowuje go do publikacji elektronicznej lub w formie druku. W trakcie wykonywania zadań zawodowych uwzględnia potrzeby i preferencje klientów albo pracodawców i zleceniodawcy, przygotowując projekty zgodnie z obowiązującymi standardami i wymaganiami technicznymi.
Zestawy efektów uczenia się
1. Planowanie projektu graficznego
Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
1. Analizuje wymagania zleceniodawcy dotyczące projektu graficznego i proponuje rozwiązania
2. Omawia teoretyczne podstawy projektowania grafiki komputerowej
2. Tworzenie projektu graficznego
Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
1. Pozyskuje materiały graficzne
2. Przygotowuje projekt do publikacji
3. Przygotowuje projekt graficzny
Link- więcej informacji na stronie: https://kwalifikacje.gov.pl/k?id_kw=12643

Skip to content