Zintegrowany System Kwalifikacji Logo

Potwierdź kompetencje poszukiwane na rynku pracy!
Przystąp do egzaminu!

Czym jest ZSK?
ZSK, czyli Zintegrowany System Kwalifikacji, opisuje, porządkuje i zbiera różne kwalifikacje w jednym, powszechnie dostępnym rejestrze – Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji. ZSK określa także zasady i standardy potwierdzania funkcjonujących w nim kwalifikacji, co gwarantuje wysoką jakość certyfikatów zawodowych wydawanych w ramach systemu.

Czym są kwalifikacje?
Kwalifikacja to zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy i umiejętności, których osiągnięcie zostało formalnie potwierdzone przez upoważnioną do tego instytucję. 15 stycznia 2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Na wprowadzenie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) czekało wiele osób: uczniowie, pracodawcy, związki zawodowe, organizacje branżowe, ale przede wszystkim polscy pracownicy – zarówno ci, którzy pracują w Polsce, jak i ci wyjeżdżający do pracy w krajach Unii Europejskiej. Rozwiązania, które wprowadza Zintegrowany System Kwalifikacji, to odpowiedź na zmiany zachodzące na rynku pracy i w gospodarce.

(Źródło: www.kwalifikacje.gov.pl)

Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr “THETA” w Kielcach jest Instytucją Certyfikującą uprawnioną do nadawania  trzech kwalifikacji rynkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) objęty zewnętrznym systemem zapewniania jakości nadzorowanym przez ministrów właściwych.

Minister Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Minister Cyfryzacji wskazali Grupę Gumułka – Euroedukacja Sp. z o.o. do pełnienia roli Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości (PZZJ) dla tych kwalifikacji rynkowych.

Kontakt:
Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr “THETA”

Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Leszczyńska 45, 25-321 Kielce
tel. kom. 792 001 138,
fax  41 301 00 25
e mail: biuro@thetakielce.pl

Skip to content