Potwierdź kompetencje poszukiwane na rynku pracy!
Przystąp do egzaminu!

Czym jest ZSK?
ZSK, czyli Zintegrowany System Kwalifikacji, opisuje, porządkuje i zbiera różne kwalifikacje w jednym, powszechnie dostępnym rejestrze – Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji. ZSK określa także zasady i standardy potwierdzania funkcjonujących w nim kwalifikacji, co gwarantuje wysoką jakość certyfikatów zawodowych wydawanych w ramach systemu.

Czym są kwalifikacje?
Kwalifikacja to zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy i umiejętności, których osiągnięcie zostało formalnie potwierdzone przez upoważnioną do tego instytucję. 15 stycznia 2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Na wprowadzenie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) czekało wiele osób: uczniowie, pracodawcy, związki zawodowe, organizacje branżowe, ale przede wszystkim polscy pracownicy – zarówno ci, którzy pracują w Polsce, jak i ci wyjeżdżający do pracy w krajach Unii Europejskiej. Rozwiązania, które wprowadza Zintegrowany System Kwalifikacji, to odpowiedź na zmiany zachodzące na rynku pracy i w gospodarce.

(Źródło: www.kwalifikacje.gov.pl)

Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr “THETA” w Kielcach jest Instytucją Certyfikującą uprawnioną do nadawania  trzech kwalifikacji rynkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) objęty zewnętrznym systemem zapewniania jakości nadzorowanym przez ministrów właściwych.

 

 

 

 

 

 

 „Wspomaganie obsługi procesów księgowych”                   „Obsługa procesów księgowych”                                    „Projektowanie grafiki komputerowej”

Minister Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Minister Cyfryzacji wskazali Grupę Gumułka – Euroedukacja Sp. z o.o. do pełnienia roli Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości (PZZJ) dla tych kwalifikacji rynkowych.

Kontakt:
Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr “THETA”

Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Leszczyńska 45, 25-321 Kielce
tel. kom. 792 001 138,
fax  41 301 00 25
e mail: biuro@thetakielce.pl

Skip to content