Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr "THETA" świadczy usługi doradztwa w zakresie:

Tarcza antykryzysowa 6.0

Tarcza 6.0 – nowe wsparcie dla wybranych branż W grudniu 2020 roku zostały uchwalone nowe zasady wsparcia dla branż najbardziej dotkniętych epidemią COVID-19, przede wszystkim poprzez rozszerzenie zakresu kodów PKD, które uprawniają do otrzymania wsparcia.

Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze plany kapitałowe – dobrowolny, prywatny system długoterminowego oszczędzania wchodzący w skład tzw. III filaru polskiego systemu emerytalnego. Jest on tworzony wspólnie przez pracownika, pracodawcę oraz państwo.

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych – regulacje prawne dotyczące tworzenia i posługiwania się zbiorami danych osobowych, a także pojedynczymi danymi, mające na celu administracyjno-prawną ochronę prawa do prywatności.

Coaching

Coaching (z ang. coaching – korepetycje, trenowanie) – interaktywny proces rozwoju, poprzez metody związane z psychologią, realizowaniem procesu decyzyjnego do zaspokajania potrzeb, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania, osiągnięcia celu.

Doradztwo zawodowe, porady, - konsultacje zbiorowe i indywidualne

Doradztwo zawodowe to forma aktywizacji zawodowej, w której doradca zawodowy pomaga nam podejmować decyzje na tle zawodowym i edukacyjnym.

Doradztwo biznesowe

Oferujemy doradztwo biznesowe, które przynosi widoczne rezultaty naszym klientom. Doradztwo polega na pomocy właścicielowi firmy w osiągnięciu wyznaczonych przez niego celów biznesowych.

Skip to content