15 stycznia 2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Na wprowadzenie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) czekało wiele osób: uczniowie, pracodawcy, związki zawodowe, organizacje branżowe, ale przede wszystkim polscy pracownicy – zarówno ci, którzy pracują w Polsce, jak i ci wyjeżdżający do pracy w krajach Unii Europejskiej.
Rozwiązania, które wprowadza Zintegrowany System Kwalifikacji, to odpowiedź na zmiany zachodzące na rynku pracy i w gospodarce.

(Źródło: www.kwalifikacje.gov.pl)

7 stycznia 2021 r. decyzją Ministra Finansów Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr “THETA” otrzymał uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej „Wspomaganie obsługi procesów księgowych”.
Decyzja Ministra Edukacji Narodowej
Opis kwalifikacji

Ośrodek jako instytucja certyfikująca przeprowadza proces walidacja (egzaminowania) dla kwalifikacji rynkowej „Wspomaganie obsługi procesów księgowych”, który polega na potwierdzeniu wiedzy oraz umiejętności.
Uzyskując pozytywny wynik walidacji kandydat otrzymuje certyfikat opatrzony numerem Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK).

Kandydaci zainteresowani uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje rynkową mają możliwość spotkania z doradcą walidacyjnym, który:
– odpowie na wszystkie pytania i wesprze w uzyskaniu certyfikatu,
– dokładnie wyjaśni proces walidacji (egzaminowania),
– zweryfikuje, czy spełnione są wszystkie wymagania.

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Ośrodkiem Kształcenia i Promowania Kadr “THETA”
ul. Leszczyńska 45, 25-321 Kielce
tel. +48 792 001 138
e-mail: biuro@thetakielce.pl

 

 

Skip to content