Świętokrzyskie zawodowców – II edycja

Świętokrzyskie zawodowców – II edycja

Projekt RPSW.08.05.03-26-0035/18 Projekt realizowany wśród grupy 90 osób dorosłych w tym 23 kobiet i 67 mężczyzn zamieszkałych, pracujących lub uczących się na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ich udział w wysokiej jakości kształceniu zawodowym. Projekt będzie realizowany w terminie od 04.2019 do końca 11.2020 roku na terenie całego województwa świętokrzyskiego.

Skip to content