Świętokrzyskie zawodowców – II edycja

Świętokrzyskie zawodowców – II edycja

Głównym celem projektu było  podniesienie poziomu kwalifikacji zawodowych istotnych na świętokrzyskim rynku pracy wśród grupy 90 osób dorosłych w tym 23 kobiet i 67 mężczyzn zamieszkałych, pracujących lub uczących się na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ich udział w wysokiej jakości kształceniu zawodowym do końca 11.2020 roku.

Projekt realizowany był od 01.04.2019 do 30.11.2020

W projekcie oferowane były kursy:

  1. Kurs Spawanie metodą MAG zakończony uzyskaniem kwalifikacji Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.
  2. Kurs prawo jazdy kat. C + kwalifikacja Wstępna Przyspieszona + Operator HDS
  3. Kurs Operator koparko-ładowarki” – zakończony uzyskaniem kwalifikacji Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.
  4. Kurs Kucharz – zakończony uzyskaniem Świadectwa czeladniczego.
  5. Doradztwo zawodowe dla wszystkich uczestników projektu.
Skip to content