Czas na zmiany–reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Klubach Integracji Społecznej Caritas Kielce

Przedmiotem współrealizacji projektu było przeprowadzenie szkolenia dla doradców zawodowych i z zakresu pośrednictwa pracy.

Skip to content