Profesjonalne Kadry Regionu Świętokrzyskiego

Profesjonalne Kadry Regionu Świętokrzyskiego

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu kwalifikacji
zawodowych istotnych na świętokrzyskim rynku pracy

wśród grupy 156 osób dorosłych w tym 76 kobiet i 80 mężczyzn

zamieszkałych, pracujących lub uczących się na terenie województwa
świętokrzyskiego poprzez ich udział z własnej inicjatywy w wysokiej
jakości kształceniu zawodowym do końca 12.2021 roku.
Projekt będzie realizowany w terminie od 08.2020 do końca 12.2021 roku
na terenie województwa Świętokrzyskiego.

Proponowane szkolenia:

  • Kurs na kandydata księgowego I-stopnia
  • Kurs na kandydata księgowego II-stopnia
  • Kadry i płace
  • Obsługa i programowanie obrabiarek sterownych numerycznie -Operator/ Programista CNC
  • Grafika Komputerowa

Poddziałania: RPSW.08.05.03 Edukacja formalna i poza formalna osób dorosłych.

Skip to content