Akademia rozwoju kwalifikacji zawodowych regionu świętokrzyskiego

Akademia rozwoju kwalifikacji zawodowych regionu świętokrzyskiego

Celem głównym projektu było podniesienie poziomu kwalifikacji zawodowych istotnych na świętokrzyskim rynku pracy wśród grupy 130 osób dorosłych w tym 41 kobiet i 89 mężczyzn zamieszkałych, pracujących lub uczących się na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ich udział z własnej inicjatywy w wysokiej jakości kształceniu zawodowym do końca 12.2021 roku.

 

Projekt realizowany był od 03.08.2020 do 31.12.2021

W projekcie oferowane były kurs:

  1. Kurs Operator koparko-ładowarki” – zakończony uzyskaniem kwalifikacji Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Sieć badawcza Łukasiewicz Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.
  2. Kurs Rusztowania budowlane – montażowe – montaż i demontaż – zakończony uzyskaniem kwalifikacji Sieć badawcza Łukasiewicz Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.
  3. Spawanie metodą TIG – zakończony uzyskaniem kwalifikacji Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.
  4. Kurs kadry i płace zakończony uzyskaniem Certyfikatu Specjalista ds. Kadr i Płac
  5. Coaching i wsparcie rozwoju edukacyjno-zawodowego dla wszystkich uczestników projektu.

 

Skip to content