Wysokie Kwalifikacje zawodowe dla rozwoju województwa świętokrzyskiego

Wysokie Kwalifikacje zawodowe dla rozwoju województwa świętokrzyskiego

Głównym celem projektu było podniesienie poziomu kwalifikacji zawodowych istotnych na świętokrzyskim rynku pracy wśród grupy 150 osób dorosłych w tym 124 kobiet i 26 mężczyzn zamieszkałych, pracujących lub uczących się na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ich udział z własnej inicjatywy w wysokiej jakości kształceniu zawodowym.

 

Projekt realizowany był od 02.01.2020 do 30.06.2022

W projekcie oferowane były kursy:

Kurs na kandydata księgowego I stopień – zakończony uzyskaniem Certyfikatu „Wspomaganie obsługi procesów księgowych” 

Kurs na kandydata księgowego II stopień – zakończony uzyskaniem Certyfikatu „Obsługa procesów księgowych”

Kurs kadry i płace – zakończony uzyskaniem Certyfikatu Specjalista ds. Kadr i Płac

Kurs Fryzjer – zakończony uzyskaniem Świadectwa czeladniczego

Kurs Kosmetyczka – zakończony uzyskaniem Świadectwa czeladniczego

Kurs Kucharz – zakończony uzyskaniem Świadectwa czeladniczego

Kurs Cukiernik – zakończony uzyskaniem Świadectwa czeladniczego.

Podziałania RPSW.08.05.03 Edukacja formalna i pozaformalna.

Skip to content