Podpisane porozumienie o współpracy

Podpisane porozumienie o współpracy

W dniu 21 kwietnia 2021 r. w województwie świętokrzyskim zostało podpisane porozumienie o współpracy w ramach projektu „Wsparcie rozwoju ZSK w szczególności na poziomie regionalnym poprzez wdrażanie rozwiązań i inicjatyw skierowanych do użytkowników końcowych systemu – ZSK 4” realizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) w Warszawie, który finansowany jest z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Porozumienie przewiduje podjęcie wielu działań, w tym objęcie przez Ośrodkiem Kształcenia i Promowania Kadr „THETA” funkcji Partnera przy organizacji seminariów informacyjnych, spotkań roboczych na temat ZSK.

Poszczególne działania będą realizowane na bieżąco zgodnie z potrzebami Partnerów.

Zawarta umowa będzie obowiązywała do 30 czerwca 2022 roku.

 

Skip to content