Uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej „Wspomaganie obsługi procesów księgowych”

Uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej „Wspomaganie obsługi procesów księgowych”

Decyzją administracyjną Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej dnia 27 września 2021 r. – Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr „THETA” w Kielcach zostały nadane uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej Wspomaganie obsługi procesów księgowych”

Informujemy, iż Minister Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej zawarł umowę z podmiotem tj. Grupą Gumułka – Euroedukacja Sp. z o.o. do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewnienia jakości wobec Ośrodka Kształcenia i Promowania Kadr THETA w zakresie kwalifikacji rynkowej Wspomaganie obsługi procesów księgowych. Stosownie do przepisów ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (art. 62), od dnia zawarcia umowy, w której minister właściwy powierzy wskazanemu podmiotowi pełnienie funkcji zewnętrznego zapewnienia jakości, instytucja certyfikująca może rozpocząć certyfikowanie danej kwalifikacji rynkowej.  https://kwalifikacje.gov.pl/p?id_pod=25553

Zakres kwalifikacji oraz wymagania dla osób, które mogą przystąpić do jej potwierdzenia można już znaleźć na stronie Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji – https://kwalifikacje.gov.pl/k?id_kw=13827

Skip to content