Uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej „Wspomaganie obsługi procesów księgowych”

Uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej „Wspomaganie obsługi procesów księgowych”

Czym jest ZSK?

ZSK, czyli Zintegrowany System Kwalifikacji, opisuje, porządkuje i zbiera różne kwalifikacje w jednym, powszechnie dostępnym rejestrze – Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji . ZSK określa także zasady i standardy potwierdzania funkcjonujących w nim kwalifikacji, co gwarantuje wysoką jakość certyfikatów zawodowych wydawanych w ramach systemu.
Czym są kwalifikacje?
Kwalifikacja to zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy i umiejętności, których osiągnięcie zostało formalnie potwierdzone przez upoważnioną do tego instytucję.
15 stycznia 2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Na wprowadzenie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) czekało wiele osób: uczniowie, pracodawcy, związki zawodowe, organizacje branżowe, ale przede wszystkim polscy pracownicy – zarówno ci, którzy pracują w Polsce, jak i ci wyjeżdżający do pracy w krajach Unii Europejskiej. Rozwiązania, które wprowadza Zintegrowany System Kwalifikacji, to odpowiedź na zmiany zachodzące na rynku pracy i w gospodarce.
(Źródło: www.kwalifikacje.gov.pl)

Decyzją Ministra Finansów 7 stycznia 2021 r. Ośrodek otrzymał uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej „Wspomaganie obsługi procesów księgowych”
Decyzją Ministra Cyfryzacji 9 listopada 2021 r. Ośrodek otrzymałuprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej „Projektowanie grafiki komputerowej”,
Decyzją Ministra Finansów 24 stycznia 2022 r. Ośrodek otrzymał uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej „Obsługa procesów księgowych”

 

Skip to content