Szkolenia finansowane z Bazy Usług Rozwojowych

Szkolenia finansowane z Bazy Usług Rozwojowych

W ramach Bazy Usług Rozwojowych (BUR) Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr “THETA” w Kielcach organizuje specjalistyczne kursy i szkolenia dostosowane do potrzeb oraz oczekiwań swoich klientów. Istnieje możliwość wyboru usługi otwartej – dostępnej dla szerszego grona odbiorców oraz usługi zamkniętej – zorganizowanej specjalnie dla danego podmiotu.


Projekt „Kadry dla biznesu – dofinansowanie usług rozwojowych dla MMŚP”, daje możliwość mikro małym i średnim firmom uzyskania dofinansowania do szkoleń pracowników w wysokości do 60 000 zł.

Krótki opis projektu:
W ramach projektu przedsiębiorcy i ich pracownicy będą mogli uzyskać dofinansowanie na refundację kosztów usług rozwojowych (szkolenia i doradztwo) zarejestrowanych w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości: www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl. Projekt zakłada podejście popytowe pozwalające przedsiębiorcom i pracownikom dokonać samodzielnego wyboru szkolenia z bazy usług w celu osiągnięcia zakładanego, zindywidualizowanego celu rozwojowego.
Kto może skorzystać ze wsparcia (grupa docelowa):
Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do mikro, małych, średnich przedsiębiorców i ich pracowników, posiadających siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie województwa świętokrzyskiego.
Grupę docelową proj. stanowią:
a) UCZESTNICY INSTYTUCJONALNI,
b) UCZESTNICY INDYWIDUALNI, osoby pracujące w sektorze mikro, małych, średnich przedsiębiorców, łącznie z pracującymi na własny rachunek, w tym osoby pow. 50 roku życia i osoby o niskich kwalifikacjach
Na co można otrzymać wsparcie:
Wsparcie dotyczy dofinansowania kosztów realizacji usług rozwojowych mających na celu nabycie, potwierdzenie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych przedsiębiorców i ich pracowników. Rodzaje usług objętych wsparciem obejmują:
a) usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw np. doradztwo biznesowe, mentoring, asystę w prowadzeniu działalności gospodarczej,
b) usługi rozwojowe dla pracowników zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstwa np. ogólne i specjalistyczne szkolenia.
Pytania i informacje w sprawie projektu:
Nasi specjaliści, razem z Państwem, przygotują komplet niezbędnych dokumentów, poprowadzą korespondencję z operatorem projektu oraz pomoże we wszelkich formalnościach.
Dodatkowo dobierzemy Państwu właściwą tematykę i zorganizujemy odpowiednio dopasowane do oczekiwań potrzeb szkolenia, dzięki którym można podnieść nie tylko swoje kompetencje lub kwalifikacje personelu, ale również profesjonalizm firmy oraz uatrakcyjnić jej rynkowy wizerunek.
Źródło: (www.it.kielce.pl)
Aktualnie Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr “THETA” prowadzi nabór na:
– kurs “Kadry i płace w praktyce” (on-line) 120 h,
– kurs “Kadry i płace w praktyce” (stacjonarny) 120 h,
– kurs “Wspomaganie obsługi procesów księgowych” I st. Księgowości (on-line) 90 h,
– kurs “Wspomaganie obsługi procesów księgowych” I st. Księgowości (stacjonarny) 90 h,
– kurs “Obsługi procesów księgowych” II st. Księgowości (on-line) 90 h,
– kurs “Akademia rachunkowości budżetowej od A do Z” (stacjonarny) 60 h.

Wszystkie instytucje, zamierzające skorzystać z Bazy Usług Rozwojowych (BUR), zapraszamy do kontaktu:
Ośrodkiem Kształcenia i Promowania Kadr “THETA”
ul. Leszczyńska 45, 25-321 Kielce
tel. +48 502 166 272

Skip to content