Szkolenia finansowane z Bazy Usług Rozwojowych

Szkolenia finansowane z Bazy Usług Rozwojowych

W ramach Bazy Usług Rozwojowych (BUR) Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr “THETA” w Kielcach organizuje specjalistyczne kursy i szkolenia dostosowane do potrzeb oraz oczekiwań swoich klientów. Istnieje możliwość wyboru usługi otwartej – dostępnej  dla szerszego grona odbiorców oraz usługi zamkniętej – zorganizowanej specjalnie dla danego podmiotu.
Każdy przedsiębiorca z sektora MMŚP może ubiegać się o dofinansowanie w max. wysokości 80% na usługi szkoleniowe, dzięki którym będzie miał możliwość rozwijania kompetencji oraz kwalifikacji swoich, jak również pracowników.

Aktualnie Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr “THETA” prowadzi nabór na:
kurs “Kadry i płace w praktyce” (on-line) 120 h,
– kurs “Kadry i płace w praktyce” (stacjonarny) 120 h,
– kurs “Akademia rachunkowości budżetowej od A do Z” (stacjonarny) 60 h.

Wszystkie instytucje, zamierzające skorzystać z Bazy Usług Rozwojowych (BUR), zapraszamy do kontaktu z Ośrodkiem Kształcenia i Promowania Kadr “THETA”
ul. Leszczyńska 45, 25-321 Kielce
tel. +48 792 001 138
e-mail: biuro@thetakielce.pl

Skip to content