Certyfikat językowy i komputerowy w zasięgu ręki

Certyfikat językowy i komputerowy w zasięgu ręki

Głównym celem projektu było podniesienie kompetencji językowych i informatycznych wśród 48 osób (29 kobiet, 19 mężczyzn) w wieku 25 r.ż. z powiatu opatowskiego, ostrowieckiego, koneckiego i kieleckiego, które z własnej inicjatywy wezmą udział w kursie języka angielskiego przygotowującego do certyfikowanego egzaminu TELC A1 i TELC A2 oraz w kursie przygotowującym do certyfikowanego egzaminu potwierdzającego zdobycie kwalifikacji komputerowych ECDL PROFILE DIGCOMP 14.

Projekt zrealizowany od 01.01.2019 do 31.10.2020

  • Kurs języka angielskiego A1 – zakończony uzyskaniem certyfikatu ILCE CEFR Exam System A1
  • Kurs języka angielskiego A2 – zakończony uzyskaniem certyfikatu ILCE CEFR Exam System A2
  • Kurs ICT – zakończony uzyskaniem certyfikatu ECDL PROFILE DIGCOMP 14.
Skip to content