Czym zajmuje się księgowa / księgowy

Księgowa jest potrzebna do…

Gdzie potrzebna(y) jest księgowa / księgowy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Średnie zarobki kadrowych

Aktualnie na rynku za specjaliste ds. rachunkowości możne liczyć nawet na 5 tys. złotych. Warto dodać, że według barometru zawodów zawód ten będzie zaliczać się do deficytowych dlatego można spodziewać się rosnących pensji

Wykres

Certyfikacja

Każdy uczestnik po pozytywnym ukończeniu kursu uzyskuje certyfikat PRK, który wydawany jest przez ministerstwo edukacji.

Logo PRK

Lokalizacja

Zajęcia odbywają się w naszym ośrodku przy ulicy Leszczyńskiej 45 w Kielcach.

Sala w Ośrodku Kształcenia i Promowania Kadr "THETA" Kielce

Zapewniamy:

  • materiały do zajęć
  • kawe

Koszty:

koszt kursu to: 1700zł

1. Podstawowe zagadnienia prawa pracy (prowadzenie i kompletowanie dokumentacji pracowniczej – nawiązanie stosunku pracy).
Zasady prowadzenie teczek osobowych i wybranych dokumentów pracowniczych. Zasady postepowania przy nawiązywaniu
rozwiązywaniu umów o pracę. Ustalanie wymiaru urlopów wypoczynkowych i innych rodzajów nieobecności w pracy.
Planowanie i rozliczanie czasu pracy. Stosowanie kar porządkowych
2. Wynagradzanie za pracę – ogólne warunki ustalania wynagrodzeń. Ćwiczenia ze sporządzania list płac.
3. Rozwiązywanie umów o pracę i inne przykłady, orzecznictwo i najnowsze interpretacje.
4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych – zagadnienia ogólne, FUS, FP, FGŚP – zasady podlegania.
5. Szczególne formy zatrudnienia (umowy cywilno-prawne – umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjne, umowy o
świadczenie usług).
6. Oskładkowanie menedżerów, członków rad nadzorczych i innych osób. Zasady podlegania wspólników spółek prawa handlowego
i prawa cywilnego.
7. Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego, dokumentacja, ustalanie uprawnień. Naliczanie wynagrodzenia za czas choroby.
8. Odpowiedzialność materialna pracowników. Zajęcia wynagrodzenia, kolejność zajęć, wysokość. Potrącenia dobrowolne.
9. Roszczenia w sprawie wynagrodzeń, odszkodowania, wynagrodzenia po ustaniu stosunku pracy, oskładkowanie pracowników.
10. Świadczenia pozapłacowe.
11.Uprawnienia pracownicze wynikające z rodzicielstwa – urlopy ojcowskie, urlopy wychowawcze, urlopy rodzicielskie.
12.Oskładkowanie zleceniobiorców, wykonawców dzieła, ZFŚS.
13. Kontrola ZUS Obowiązki płatników składek, zobowiązanie wobec ZUS.
14. Studium przypadków pracowniczych – orzecznictwo i wyjaśnienia OIP .
15.Ubezpieczenia społeczne – ZUS – Program Płatnik, Platforma ZUS PUE.
16. Popularne oprogramowania kadrowo – płacowe.

Pytania? Chętnie na nie odpowiemy!

Jeżeli mają państwo pytania, to chętnie na nie odpowiemy przez facbook’a lub kontakt emailowy, lub poprzez kontakt telefoniczny 

792 001 138

biuro@thetakielce.pl

Formularz zgłoszeniowy

Jeżeli państwo są zainteresowani kursem, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.


Skip to content