Informacje
Termin6/7 Grudnia 2022, 12/13 Grudnia 2022
StatusTrwa nabór
Czas trwania2 dni

Cel szkolenia

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, którego tematem są uprawnienia przysługujące osobom zatrudnionym, w szczególności pracownikom, z tytułu sprawowania opieki nad dziećmi. Głównym tematem szkolenia będą urlopy i zasiłki przysługujące pracownikom-rodzicom. Szkolenie poprowadzone w formie praktycznego warsztatu wyliczeniowego pozwoli zaktualizować wiedzę w przedmiocie ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, wyliczenia wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców według zasad obowiązujących od 01.07.2022 r. Na szkoleniu omówione zostaną również planowane zmiany w Kodeksie Pracy, które wprowadzą zmiany w urlopach dla rodziców i zmiany w zasiłku macierzyńskim. Zmiany te będą wynikiem dostosowania naszego ustawodawstwa do prawa UE. Elementem szkolenia będzie także omówienie zasad opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki macierzyńskie i przebywających na urlopach wychowawczych. W związku z zmianami od 01.01.2023 r. uczestnicy zostaną wyposażeni w niezbędną wiedzę na temat nowych obowiązków płatnika oraz uprawnień podatnika w zakresie ustalenia składek na ubezpieczenie zdrowotne.
Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu.

  Karta zgłoszenia   Oferta

W celu zapisania się Proszę wypełnić formularz online poniżej bądź pobrać go, wypełnić a następnie wysłać na biuro@thetakielce.pl


Skip to content