Nowe Szkolenie “Zasiłki, Składki” – Marzec 2024

Nowe Szkolenie “Zasiłki, Składki” – Marzec 2024

📚 Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w fascynujących warsztatach, stworzonych z myślą o tych, którzy pragną pozostać na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami w obszarze prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, zasiłków chorobowych oraz składek na ubezpieczenia w roku 2024.

 

🗓️ Termin: 14/15 marca 2024 r. godz. 9:00
🗓️ Termin: 21/22 marca 2024 r. godz. 9:00
📍 Miejsce: Kielce, ul. Leszczyńska 45

 

🌟 Agenda 1. Dnia – Prowadząca: Grażyna Kasperek

 1. Ubezpieczenia Społeczne w Kontekście Prawa Pracy
  • Zrozumienie definicji kluczowych terminów w praktyce: pracownik, płatnik składek, ubezpieczony.
  • Składki na ubezpieczenia społeczne: podstawy i korekta dokumentacji.
  • Różnice między obowiązkowym a dobrowolnym podleganiem ubezpieczeniom społecznym.
  • Obowiązki płatnika związane z urlopem wychowawczym i zasiłkami macierzyńskimi

2. Zbieg Tytułów do Ubezpieczeń

  • Analiza przypadków dotyczących umów cywilnoprawnych.
  • Procedury dokumentacyjne i rozliczeniowe przekazywane przez płatnika składek.

3. Składki na Fundusz Pracy

4. Składki na Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) a Rozliczenia z ZUS-em i US

 

🌟 Agenda 1. Dnia – Prowadząca: Anna Grzegolec

 1. Wynagrodzenie za Okresy Choroby
  • 92 Kodeksu Pracy a prawo do zasiłku.
  • Kontrola orzekania i wykorzystywania zwolnień lekarskich.

 2. Świadczenia Chorobowe i Zasady Ich Ustalania
  • Okresy zasiłkowe, kody e-ZLA, i zasady wystawiania.

 3. Zasiłki Rehabilitacyjne i Macierzyńskie
  • Warunki przyznawania, dokumentacja, wysokość zasiłku macierzyńskiego.

 4. Zasiłki Opiekuńcze i Ich Dokumentacja
  • Zasiłek opiekuńczy na ogólnych zasadach, dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

 5. Składniki Podstawy Wymiaru Zasiłków
  • Analiza przypadków i miesięcznych podstaw.

 

🌟 Agenda 2. Dnia – Prowadząca: Barbara Kaszycka

1. Nowelizacja Kodeksu Pracy 2024

  • Prewencyjna kontrola trzeźwości pracowników.
  • Regulacje dotyczące pracy zdalnej i zatrudnienia nauczycieli.

2. Zmiana Warunków Zatrudnienia i Rozwiązanie Stosunku Pracy

  • Umowy na czas określony, urlopy, przerwy w pracy.

3. Aktualizacja Akt Osobowych

  • Dodanie nowej części, dokumentacja związana z kontrolą trzeźwości i warunkami pracy.

4. Nowelizacja Rozporządzenia w Sprawie Świadectwa Pracy

 

🚀 To  szkolenie zapewni kompleksową wiedzę z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prezentowaną przez doświadczonych ekspertów w dziedzinie.

 

🔗 Zapraszamy do zapoznania się z pełną agendą na naszej stronie internetowej

Skip to content