Footer 1

Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr „THETA” – Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego funkcjonuje na podstawie zaświadczenia o nr 36/16, posiadając wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod pozycją 1002; Najczęściej
Skip to content