Ograniczenie w zakresie realizacji zajęć dydaktycznych

Szanowni Państwo! Przypominamy, że do odwołania obowiązuje naszą placówkę Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
Skip to content